Terug naar het overzicht

Motiemarkt Jongeren

Op woensdag 17 april organiseert de gemeenteraad van 19.00 – 21.00 uur in het Huis van de gemeente Dronten de motiemarkt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De gemeenteraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Burgemeester Gebben opent de motiemarkt waarna de deelnemers hun ideeën toelichten.

Jongeren tussen de 12 en 27 jaar hebben hun ideeën om de gemeente Dronten nog mooier te maken in kunnen dienen. Er zijn 10 ideeën ingediend. Deze indieners komen hun plan tijdens de motiemarkt presenteren aan raadsleden, leden van het jongerenpanel en overige geïnteresseerden. Wanneer de gemeenteraad verder wil gaan met een idee, dan wordt er van dit idee een motie gemaakt. Met een motie geeft de gemeenteraad een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders. Het ingediende idee kan hiermee dus ook echt uitgevoerd gaan worden. Over de moties wordt gestemd tijdens de raadsvergadering op woensdag 29 mei a.s.. Ook hier zijn inwoners van harte welkom.

De ideeën van de jongeren vindt u op deze pagina: https://www.dronten.nl/wat-wil-jij/. Voor vragen kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: griffie@dronten.nl of 0321-388974.