Terug naar het overzicht

Locatie gevonden voor project Tiny Houses in Biddinghuizen

Al enige tijd is de initiatiefgroep Tiny Houses in gesprek met de gemeente Dronten om hun plan voor een innovatieve woonvorm binnen de gemeente te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten heeft na een brede inventarisatie een locatie gevonden waarop tien tiny houses in de gemeente geplaatst kunnen worden. Wethouder Peter van Bergen en initiatiefnemers Duco van Dijk en Karen de Vrij namen vrijdag 23 april een kijkje bij de locatie ‘De Wierse’ in de wijk ‘De Graafschap – fase 3’ in Biddinghuizen, waar de initiatiefgroep Tiny Houses hun plannen kunnen gaan uitvoeren.

Innovatieve en duurzame woonvorm

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan van de initiatiefgroep om in de gemeente de komst van tiny houses mogelijk te maken. Deze innovatieve en duurzame woonvorm past in de plannen van de Woonvisie van de gemeente Dronten. Zij faciliteren dan ook bij het realiseren van de plannen voor deze tijdelijke woonvorm voor de komende vijf jaar in de gemeente Dronten. Na integrale afstemming binnen de gemeente viel de keuze op de locatie in Biddinghuizen. Een voorwaarde is namelijk dat de grond voor meerdere jaren tijdelijk beschikbaar moet zijn. Om het initiatief te realiseren moet er nog het nodige gedaan worden. In de volgende stap worden in samenwerking met de initiatiefgroep de randvoorwaarden voor het initiatief vastgesteld. Ook wordt de nadere uitwerking en de invulling van de locatie besproken.

Mooi maatschappelijk initiatief

Initiatiefnemer Duco van Dijk is blij dat er een locatie gevonden is waarmee hij zijn plan kan realiseren: “Het is een mooie open locatie met veel zon en wind. Dat is een voordeel als je duurzaam wilt leven én zelfvoorzienend wilt zijn.” “We willen graag iets terug geven aan de maatschappij”, vult Karen de Vrij aan. Ook wethouder Peter van Bergen is enthousiast: “Dit initiatief is van grote toegevoegde waarde. We faciliteren dit mooie project in onze gemeente graag.”