Terug naar het overzicht

JOGG: samen voor een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl kan beginnen met hele simpele en praktische veranderingen. Zoals het plaatsen van een watertappunt op een op een slimme plek, zodat kinderen minder suikerrijke drankjes meenemen. Of bijvoorbeeld door afspraken te maken op school over gezonde traktaties’, vertelt Aylin van Duinen. Aylin is JOGG-regisseur van de gemeente Dronten.

JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst en heeft als doel te zorgen voor een gezonde omgeving voor alle kinderen in Dronten. ‘Ik breng verschillende partijen, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven, bij elkaar.’

Concrete initiatieven? De Gezonde Sportkantine, scholing van kinderopvanglocaties in het geven van beweegactiviteiten en gezonde pakketten die Icare uitdeelt aan jonge gezinnen. ‘Na de zomer starten we met Cool2BFit. Dit is een programma voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht. Het doel is om de kinderen meer te leren over hun leefstijl en hoe ze dat in de toekomst gezonder kunnen invullen. Een mooie samenwerking tussen een fysiotherapeut, diëtist, buurtsportcoach en orthopedagoog’, vertelt ze enthousiast.

Landelijk is overgewicht bij kinderen een groeiend probleem. Maar ook in onze gemeente komt het veel voor. In 2019 had 17% van de kinderen in Dronten in de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar overgewicht. Provinciaal was dit in 2019 16%.

‘Overal om ons heen worden we verleid tot ongezonde voeding. We bewegen steeds minder en slapen onvoldoende. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wil JOGG de omgeving van kinderen gezonder maken. Een mooie en belangrijke rol. Maar ook iets van de lange adem. Daarom is het fijn dat we hier in Dronten nauw met elkaar in samenwerken en het onderwerp bespreekbaar blijven maken,’ legt Aylin uit.

Ouders/verzorgers, leerkrachten, sportverenigingen… iedereen die meer informatie wil over overgewicht bij kinderen of handvatten wil bij de aanpak van overgewicht bij kinderen kan bij JOGG terecht. Meer informatie vind je op www.sportindronten.nl of mail naar a.vanduinen@meerpaal.nl.