Terug naar het overzicht

Impuls techniekonderwijs in regio Dronten

DRONTEN – Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door wethouder van Bergen, lokale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven slaan onderwijs, gemeente en ondernemers de handen ineen om het techniekonderwijs in de regio Dronten te versterken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in samenwerking met Stichting Platforms VMBO en het platform Talent voor Technologie het programma Sterk Techniekonderwijs opgezet (STO). De regio Dronten heeft in haar plannen de ambitie om een structurele Techniekketen te realiseren van basisschool tot MBO. De keten van instellingen wil met de samenwerking stimuleren dat voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar goed geschoold technisch personeel, onder meer in nieuwe technologie. Samen met het bedrijfsleven wil STO Dronten bijdragen aan het bieden van oplossingen in de regio.

Wethouder Peter van Bergen: “Door deze samenwerking zetten we ons in om ook in onze regio voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel op te leiden zodat we ook op de arbeidsmarkt in de toekomst mee blijven doen.

Vraag naar sterk techniekonderwijs

In de regio Dronten is er behoefte aan en vraag naar sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een vervolgopleiding en/of werk. De twee technische VMBO-scholen in Dronten (Ichthus College en Almere College), gehuisvest op locatie Het Perron en MBO Landstede, hebben samen met het primair onderwijs, gemeente Dronten, MBO Deltion en het bedrijfsleven onderzocht welke kansen de economische structuur van de regio biedt. Ook zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, duurzaamheid, woningbouw en onderwijs in kaart gebracht. Dit om de komende jaren passend invulling te geven aan de doelstellingen van Sterk Techniekonderwijs. De bevindingen zijn beschreven in een regiovisie. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken en doelen en ambities voor het STO in Dronten geformuleerd. In het activiteitenplan is uitwerking hiervan omgezet in concrete activiteiten die de komende periode uitgevoerd worden.

Kansen om techniekonderwijs verder te versterken

Susan Zandbergen van het Almere college over het initiatief: “Het STO Dronten biedt het bedrijfsleven en het onderwijs kansen om het techniekonderwijs verder te versterken, zodat ook op de lange termijn voldaan kan worden aan de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel in de regio. De scholen in Dronten kijken ernaar uit om deze samenwerking met het bedrijfsleven en de gemeente op te pakken en de kansen die dit biedt op een goede manier te benutten. Wethouder Peter van Bergen onderstreept dit: “Door deze samenwerking zetten we ons in om ook in onze regio voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel op te leiden zodat we ook op de arbeidsmarkt in de toekomst mee blijven doen”.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen. Ondernemers dragen aanvullend aan dit bedrag minimaal 10% van het bedrag bij aan cofinanciering. Binnenkort beoordeelt een landelijke commissie Sterk Techniek Onderwijs de ingediende plannen van de regio en met ingang van het nieuwe schooljaar starten de eerste activiteiten in het kader van het STO Dronten.