Terug naar het overzicht

Gemeente Dronten en De Meerpaal ondertekenen uitvoeringsovereenkomst 2021

Wethouder Ton van Amerongen van gemeente Dronten en directeur-bestuurder Hans Maris van De Meerpaal ondertekenden donderdag 1 april de uitvoeringsovereenkomst voor de subsidieverlening 2021 aan De Meerpaal. Jaarlijks wordt er subsidie verleend aan De Meerpaal voor activiteiten. De activiteiten zijn uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst 2021.

Cultuureducatie en welzijnsactiviteiten

Een belangrijk onderdeel in de uitvoeringsovereenkomst is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan inspiratie, (digitale) ontmoeting en ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur. Een ander speerpunt is dat De Meerpaal, geheel in lijn met de doelstellingen van de gemeente Dronten, een belangrijke bijdrage levert aan de ambitie dat iedere inwoner van Dronten mee mag en kan doen in de samenleving. Wethouder Ton van Amerongen benadrukt het belang hiervan: “Juist in deze tijd is dit essentieel voor onze samenleving”. 

Activiteiten in corona tijd

Onderdeel van de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst is ook geweest hoe we in tijden van beperking activiteiten blijven uitvoeren. Zo worden cursussen online gegeven of wordt gekeken naar activiteiten in een ander jasje, aangepast op de actuele situatie. “Het afgelopen jaar hebben we op creatieve wijze zoveel mogelijk activiteiten proberen aan te bieden maar we zien natuurlijk uit naar het moment dat de deuren weer open mogen en we weer als dé ontmoetingsplaats in de gemeente Dronten mogen gaan functioneren”, aldus directeur Hans Maris. 

Extra activiteiten

Naast cultuureducatie en welzijnsactiviteiten ontvangt de Meerpaal, onder de noemer reguliere subsidie, ook subsidie voor de dorpshuizen en het Meerpaalgebouw. Net als voorgaande jaren wordt er ook geld beschikbaar gesteld voor diverse extra activiteiten in de vorm van incidentele subsidies zoals het programma gezonde leefstijl, de inzet van buurtsportcoaches en inloophuis De Kans.