Terug naar het overzicht

Gedenkplek Wilhelminabos hersteld

Vandaag is de Gedenkplek in het Wilhelminabos hersteld. De afgelopen dagen is hard gewerkt om de mooie, troostrijke plek zoveel mogelijk in originele staat te herstellen.

In juni 2023 werden 65 gedenkplaten met de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden vernield. Dit zorgde begrijpelijkerwijs voor veel schrik en verdriet bij de nabestaanden.

Veiligheidsmaatregelen

Op advies van experts is besloten om aangescherpte veiligheidsmaatregelen te treffen op de Gedenkplek. KWF treedt niet in detail welke maatregelen dit zijn, omdat mogelijke kwaadwillenden daarop zouden kunnen anticiperen.

Crowdfunding

Norbert Dikkeboom heeft de naam van zijn vader op 1 van de glaspanelen staan. Vlak na de vernielingen heeft hij een crowdfundingsactie opgezet. Samen met honderden mensen heeft hij meer dan €200.000 opgehaald voor het herstellen van de Gedenkplek. Het bedrag dat overblijft na het herstel van de Gedenkplek, gaat naar de missiedoelen van KWF.

Dankbaar voor steun bedrijven

Het herstel is mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, Gemeente Dronten en vele bedrijven die zich hebben ingezet door sponsoring van materiaal en inzet van vrijwilligers: