Terug naar het overzicht

GBLT stuurt aanslagbiljetten voor de gemeente- en waterschapsbelasting

Op 25 en 26 oktober krijgt een deel van de huishoudens in onze gemeente het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet wordt verstuurd door GBLT met datum van 31 oktober.

De meeste belastingaanslagen in Dronten versturen we in het voorjaar. Maar het kan zijn dat dat bij bepaalde huishoudens nog niet lukt. Bijvoorbeeld omdat iemand pas later ergens is komen wonen, of omdat de juiste gegevens toen nog niet bij ons bekend waren. Dan sturen we de belastingaanslag later in het jaar. Maar de meesten hebben hem in februari al gehad.

Waarom krijgt u een belastingaanslag gemeente- en waterschapsbelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland belastingaanslagen voor de gemeente- en wat waterschapsbelastingen. Wij gebruiken de gemeentebelastingen om onze taken uit te voeren. Denk aan het verwerken van afval, het bouwen van wegen en het helpen van mensen met een laag inkomen. Met de inkomsten van de waterschapsbelastingen onderhouden waterschappen bijvoorbeeld dijken en nemen ze maatregelen om droogte te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten gemeente- en waterschapsbelasting

Welke belasting jij betaalt, hangt af van jouw situatie. Je leest hier meer over op de website van GBLT.

Hoe regel je belastingzaken?

Je regelt al jouw belastingzaken gemakkelijk en digitaal in Mijn Loket op gblt.nl. Log in met je DigiD of eHerkenning. Je kunt dan onder andere:

  • belastingaanslag betalen via iDEAL;
  • automatisch betalen in delen via automatische incasso regelen;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • bezwaar maken.

We begrijpen dat de economische situatie in ons land grote gevolgen kan hebben voor jou of jouw bedrijf. Heb je moeite met het betalen van belastingen? Dan kijkt GBLT graag samen met jou naar een passende oplossing. Lees hier meer over moeite met betalen

Wat is GBLT?

GBLT regelt namens onze gemeente belastingen. Dat doen ze eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is. Lees meer op gblt.nl. GBLT helpt je graag.