Terug naar het overzicht

Feestelijke aftrap energie bespaar-campagne in gemeente Dronten

Deze week startte een nieuwe energie bespaar-campagne in Dronten. Wethouder Ton van Amerongen en directeur Noek Pouw van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten trapten samen deze week een nieuwe energie bespaar-campagne feestelijk af. Deze campagne richt zich op het zuiniger maken en gebruiken van woningen met kleine maatregelen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door LED-lampen. Maar ook acties voor het ontdekken van energieslurpers in huis of een warmtelek in de gevel, en het maken van een energie-advies voor energiezuiniger wonen. Het geld komt uit de regeling RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Wonen) van het Rijk en is bedoeld om woningeigenaren én huurders te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Het Energieloket Dronten gaat mede uitvoering geven aan deze nieuwe energie bespaar-campagne.

Op weg naar energiezuiniger wonen

In 2020 heeft de gemeente Dronten extra tijd en energie geïnvesteerd in het stimuleren van energiebesparing bij koopwoningeigenaren. Ton van Amerongen vindt het van groot belang om hier in 2021 mee door te gaan. Tot april 2022 is er juist extra aandacht voor bewoners van huurwoningen. ‘’Als gemeente vinden we het belangrijk om eigenaren en huurders op te roepen aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken en gebruiken van hun woning. Daarbij willen we ze ook graag helpen. Daarom hebben we samen met het Energieloket Dronten, met extra ondersteuningsgelden van het rijk, deze nieuwe RREW-campagne opgezet. Ook in de komende periode zal de gemeente Dronten inwoners extra ondersteunen bij het energiezuiniger maken en gebruiken van hun woning. Dit alles zal verlopen via het Energieloket Dronten.”

Ook bespaaracties voor huurders

Noek Pouw van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten is enthousiast over de nieuwe energiebespaarcampagne. Noek: ‘’OFW ziet het als haar taak om te zorgen voor duurzame, goed geïsoleerde woningen. Onze woningen hebben gemiddeld een energielabel A, maar het is aan onze huurders om zuinig om te gaan met hun energieverbruik, kosten en het milieu te besparen. Wij zijn daarom erg blij dat we met deze nieuwe RREW-campagne heel veel huurders kunnen helpen met energie besparen. En dit samen met de gemeente Dronten, Energieloket Dronten en de steun van de Huurders Belangen Vereniging. Ik roep huurders dus op om de trip naar het Energieloket Dronten te maken. Dat loont!’’

Energieloket Dronten helpt

Vera Dam, directeur van Natuur en Milieufederatie Flevoland, is verheugd over de samenwerking in deze nieuwe campagne met de gemeente en woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten. “Zo kunnen we nog meer bewoners adviseren en helpen bij energiezuiniger wonen.  Als bewoners dan vervolgens met de aangeboden maatregelen aan de slag gaan, kan de energierekening flink dalen. Kortom, heeft u een vraag over energiezuiniger wonen? Wij helpen u  graag op weg vanuit ons Energieloket Dronten.” U vindt onze loketten in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant en via de website van het energieloket Flevoland, of bel met 0320 – 252 004.