Terug naar het overzicht

Dronten in Top 3 Financieel gezonde gemeenten

DRONTEN – Dronten behoort tot de financieel gezondste gemeenten van Nederland en bereikte de derde plaats. ‘Een groot compliment voor onze inzet’, dat vindt wethouder Ton van Amerongen van financiën van de positie die Dronten bereikte in de benchmark die BDO deze week publiceerde. Dronten stond vorig jaar al op de dertiende plaats. 

Wethouder Van Amerongen geeft aan dat we weliswaar financieel gezond zijn, maar dat ook alleen kunnen zijn omdat we eenmalige inkomsten alleen bestemmen voor eenmalige uitgaven. ‘Tegenover structurele kosten moeten ook structurele inkomsten staan. Daarbij moeten we altijd scherp blijven op middelen die we vanuit de rijksoverheid ontvangen en wat regelgeving en tijdsgeest van ons vraagt. Door de begroting nu zero based te hebben ingericht zijn we wendbaar om lijnen uit te zetten voor de toekomst. Er zijn voor de gemeenteraad daarmee de knoppen in beeld om aan te draaien en keuzes om te maken voor de toekomst’ .

De categorie gemeenten met 25.000-50.000 inwoners telt 140 gemeenten met in totaal bijna 5 miljoen inwoners (28% van de totale Nederlandse bevolking). Gemiddeld scoren de gemeenten in deze categorie een 8,1. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dronten werd beoordeeld met een 10. Het vergelijk tussen gemeenten is mogelijk omdat gemeenten verplicht zijn in de jaarstukken en begroting te werken met dezelfde financiële kengetallen. De financiële buffer die een gemeente heeft en de netto schuld zijn het meest bepalend voor de financiële gezondheid.

Naast een gezonde financiële positie hebben gemeenten een sterke behoefte aan financiële stabiliteit en lange termijnvisie vanuit het landelijke overheidsbeleid.

Bron: BDO-BENCHMARK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2022.
https://perspectieven.bdo.nl/benchmark-gemeenten-2022-ps-dzb-bm-gem-lo-22/analysetool/