Terug naar het overzicht

Dronten aan de slag met MKB vriendelijkheid

Ondernemers in de gemeente Dronten zien de gemeente als proactief, hulpvaardig, bereikbaar en ondernemend. Dat blijkt uit het landelijk MKB-onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid onder gemeenten. Gemeente Dronten heeft in 2020 meegedaan aan dit onderzoek om te kijken hoe de dienstverlening aan ondernemers kan worden verbeterd.

Met een campagne heeft de gemeente Dronten zoveel mogelijk ondernemers uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant actief opgeroepen om de enquête van het MKB-onderzoek in te vullen. In het najaar van 2020 heeft het onderzoek plaatsgevonden. In totaal hebben 174 van de 4.000 ondernemers in de gemeente deelgenomen. De gemeente Dronten scoort een 6,7 als algemeen tevredenheidscijfer in het onderzoek en is daarmee geëindigd op de 242ste plaats van de 351 gemeenten in Nederland. Het landelijk gemiddelde van het MKB-onderzoek in 2020 is een 7. In 2018 deed Dronten niet actief mee aan het onderzoek was het algemene tevredenheidscijfer een 6,9 en stond de gemeente op de 102de plaats. In het uitgebreide onderzoek van 2016 scoorde Dronten een 6,1 op algemene tevredenheid en stond de gemeente op de 207de plaats.

Dronten scoort rond landelijke gemiddelde

Het imago van de gemeente Dronten, communicatie en beleid scoren precies op het landelijk gemiddelde. Voor de lasten in relatie tot de voorzieningen zit de gemeente Dronten een half procent onder het gemiddelde. Zo’n 39% van de deelnemende ondernemers heeft de gemeente het afgelopen jaar per mail (28%) en/of telefonisch (19%) benaderd. 42% heeft de gemeente benaderd vanwege een vergunningverlening, 24% voor algemene informatie en 21% vanwege inkoop of aanbesteding.
De telefonische en digitale bereikbaarheid en snelheid van betalen scoort opvallend goed.

Werk aan de winkel

Wethouder Korting: ‘De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat er werk aan de winkel is voor alle afdelingen van de gemeente om hoger te scoren op MKB vriendelijkheid als gemeente. Er zijn verbeterkansen op het gebied van snelheid van dienstverlening, klantgerichtheid, begrip voor ondernemers, vergunningverlening, RO-procedures, leges, handhaving, belastingen, inkoop, het nemen van initiatieven en onderlinge afstemming tussen medewerkers met ondernemers. Dit laatste punt sluit aan bij het eerdere verzoek van de gemeenteraad om alle ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over economische beleidsontwikkelingen. De resultaten van het MKB onderzoek van dit jaar sluiten aan bij de resultaten van de onderzoeken die door de Rekenkamer en de OVVD in dit bijzonder zware coronajaar voor ondernemers zijn gedaan.’

Organisatie-breed aan de slag met ondernemersprogramma

Met de uitkomsten van die onderzoeken is de gemeente Dronten begin dit jaar alvast gestart. Op de nieuwe website van de gemeente Dronten heeft ‘Ondernemen’ een prominente plek gekregen. Ook is Ondernemersloket recent gestart. Hierdoor kunnen vragen op één plek snel gesteld worden via het naar ondernemersloket@dronten.nl  Binnenkort wordt ook elk kwartaal een digitale economische nieuwsbrief uitgebracht voor alle ondernemers. Ook hoopt de gemeente (afhankelijk van de ontwikkelingen van coronamaatregelen) binnenkort weer ondernemersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken te kunnen gaan organiseren.
 
De gemeente gaat aan de slag met de aanbevelingen van MKB Nederland en start met de ondernemersagenda. Deze bestaat uit diverse actiepunten voor alle afdelingen die te maken hebben met dienstverlening aan ondernemers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een taskforce ondernemersdienstverlening en masterclasses ondernemersdienstverlening voor medewerkers van de gemeente. Om zo op een proactieve manier en organisatie-breed vorm te geven aan MKB-vriendelijke dienstverlening voor alle ondernemers in de gemeente Dronten.