Terug naar het overzicht

Denkt u mee over de geluidsmetingen bij de windparken?

In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken: Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan grotendeels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens staan, maar deze zijn wel hoger en leveren meer energie op. Sommige inwoners zijn bezorgd dat zij straks geluidsoverlast zullen ervaren. De gemeente zal gaan monitoren of het geluidsniveau van de windmolens niet hoger is dan wat is afge­sproken in de vergunningen. De gemeente zal ook het geluid meten op de plek van de turbines voordat deze worden geplaatst. Daarvoor wordt een plan gemaakt.

U kunt met ons meedenken!

De gemeente stelt de komende periode een werkgroep samen van inwoners die begin 2022 drie keer bij elkaar zal komen via een online bijeenkomst. Er zullen ook enkele afstemmingsmomenten zijn per mail. Een specialistisch bureau geeft de werkgroep eerst inhoudelijke en technische informatie over

geluidsmetingen. Vervolgens wordt de werkgroep gevraagd suggesties, ideeën en voorkeuren mee te geven voor een meetplan. Daarna wordt er een meetplan opgesteld door het bureau.

Voorwaarden deelname

• U woont in de gemeente Dronten óf u vertegenwoordigt een maatschappelijke organisatie uit de gemeente.

• U bent beschikbaar voor het bijwonen van digitale bijeenkomsten.

• U bent bereid zich in te lezen in het thema. Daarvoor ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomsten de benodigde informatie.

Aanmelden werkgroep

We streven naar een werkgroep van 8-10 personen, van een diverse samenstelling (evenredige vertegenwoordiging van de dorpen, gender, leeftijd, achtergrond) om diverse invalshoeken in beeld te krijgen.

Vermeld daarom in uw aanmelding: een korte motivatie (maximaal ½ A4), uw leeftijdscategorie, in welk dorp u woont/uw maatschappelijke organisatie is gevestigd en voor welk windpark u wilt meedenken.

Aanmelden kan tot 23 december 2021 via windparken@dronten.nl

In de eerste week van januari ontvangt u bericht of u geplaatst bent in de werkgroep. De data voor de bijeenkomsten worden geprikt in afstemming met de groep.