Terug naar het overzicht

De Poort in Swifterbant wordt éénrichtingsverkeer!

Dronten – De Poort in Swifterbant wordt in april éénrichtingsverkeer, het gaat om het deel vanaf De Zuidsingel in de richting van De Zoom. Het deel langs de winkels en kerk De Hoeksteen staat bekend als een rommelige en onveilige weg, onder andere door de vele auto’s die hier in- en uitparkeren.

Naar aanleiding van signalen van inwoners en ondernemers over de verkeersveiligheid als gevolg van het parkeren binnen het centrumgebied, heeft de gemeente aan de hand van adviezen van onder andere een verkeerskundige en politie onderzocht hoe de inrichting van het centrumgebied en met name De Poort veiliger en beter kan.

De gemeente hoopt met het invoeren van éénrichtingsverkeer een einde te maken aan de onveilige situatie. De Poort blijft een belangrijke weg voor het winkelcentrum, maar een veiligere weg wil iedereen. De verkeerssituatie wordt over drie jaar opnieuw bekeken, hopelijk is met het instellen van éénrichtingsverkeer de veiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten dan flink verbeterd.

In de omliggende straten, te weten De Zoom (gedeeltelijk) en Binnendoor, wordt ook éénrichtingsverkeer ingesteld. Met deze extra maatregelen wordt overlast in de omliggende straten verminderd en wordt een duidelijke route rondom het centrumgebied gecreëerd voor motorvoertuigen. Het effect van deze maatregelen wordt nauwlettend gemonitord en zo nodig worden nieuwe maatregelen genomen om eventuele overlast aan te pakken.

De BOA’s en gemeente doen een oproep aan inwoners om zich aan de verkeersregels te houden, om gevaarlijke verkeerssituaties en een boete te voorkomen. Dit is vooral als je met de auto uit een parkeerplek wegrijdt. Als er dan een auto van de ‘verkeerde’ kant komt, wordt dit niet verwacht en bestaat alsnog de kans op een aanrijding. Negeer de bebording en de regels dus niet, zo zorgen we samen voor een veilig centrumgebied in Swifterbant.