Terug naar het overzicht

Crowdfunding herstel monument Koningin Wilhelminabos Dronten

Op maandag 19 juni 2023 trof de boswachter 65 van de 67 glazen gedenkplaten in het Wilhelminabos in scherven aan. Op deze glaspanelen stonden zo’n 20.000 namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Een van de nabestaanden is Norbert Dikkeboom. Hij is in samenwerking met KWF een crowdfunding gestart. Gemeente Dronten brengt zijn actie graag onder uw aandacht.

Norbert zet zich in voor herstel van de gedenkplek en zegt daarover: “Dit moét hersteld worden, het liefst zo snel mogelijk. Uw bijdrage komt ten goede aan het opruimen van de scherven en de realisatie van een (nieuw) passend herdenkingsmonument, in welke vorm dan ook.”

Burgemeester Gebben heeft met eigen ogen gezien hoe groot de ravage is: Hij zegt over de vernieling: “Ik leef mee met de nabestaanden, en spreek de hoop uit dat we op deze plek weer een waardig herdenkingsmonument realiseren. Initiatieven hiertoe worden in samenspraak met KWF en o.a. Staatsbosbeheer al op korte termijn besproken.”

Doneren

Meer lezen over de actie of doneren? Dat kan via deze link.

Gemeente Dronten staat, net als Provincie Flevoland, van harte achter de actie van Norbert Dikkeboom. Beide doneren 15.000 Euro voor herstel van het monument.

Melding maken

Heeft u iets gezien of is u iets opgevallen dat hiermee te maken kan hebben, laat het de politie weten. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.