Terug naar het overzicht

Collegeprogramma Dronten biedt  bouwstenen met ambitie

Fundament voor de toekomst

‘Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vormen altijd het vertrekpunt van ons handelen’, daarmee opent het college van B. en W. van Dronten het nieuwe collegeprogramma voor de periode 2022-2026. Gelijker tijd ademt de tekst een ambitie uit die verder reikt dan de bestuursperiode zelf. Het college staat voor een krachtige samenleving met een goed economisch klimaat. Met de tien aangereikte bouwstenen, samen met de samenleving en de gemeenteraad, een fundament leggen voor een duurzame toekomst, met onderwijs als kansenmaker.

Voor iedere bouwsteen in het programma geldt dat excellente dienstverlening en robuuste financiën voorwaarden zijn: ‘Wij staan naast onze inwoners, organisaties en ondernemers’, zo schrijft het college in de openingsparagraaf. De bouwstenen worden door alle collegeleden gedragen. Het programma wil daarmee een uitnodiging zijn aan samenleving en gemeenteraad om de bouwstenen gezamenlijk te dragen. 

‘Wij staan naast onze inwoners, organisaties en ondernemers’

College van B. en W. van Dronten


Het programma kijkt trots naar een jonge gemeente met een eigen identiteit die volwassen aan het worden is. Omdat Dronten ontwikkelt op alle fronten voelt het college van Dronten de verantwoordelijkheid om die ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren en te begeleiden:

Het programma stelt het belang van de identiteit van Dronten voorop en wil bouwen aan een gemeente die daarbij past. Met de vraag welk Dronten de gemeente wil zijn en wat voor groei daar bijpast, gaat het college met de samenleving en de gemeenteraad in gesprek.

Het programma staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Tijdens de hele bestuursperiode staat er een actief beleid op het programma voor gelijke kansen. Ook voor ouderen en hun mantelzorgers, mensen die begeleid willen wonen, vluchtelingen met en zonder verblijfsstatus, en wie met schulden en/of in armoede leeft.

‘Zo zijn er bouwstenen waar onze inwoners hard bij nodig zijn, zoals Integrale veiligheid, en bouwstenen waar we onze overheidspartners hard bij nodig hebben zoals het bereikbaar houden van onze dorpen’.

College van B. en W. van Dronten


De bouwsteen Duurzame samenleving staat voor klimaat en het aardgasvrij maken van de wijken en buurten in de gemeente, maar ook voor afval scheiden en hergebruik van materialen. Daarin wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Bij de presentatie in De Meerpaal spraken de collegeleden uit een duurzame en krachtige samenleving alleen samen te kunnen maken. ‘Zo zijn er bouwstenen waar onze inwoners hard bij nodig zijn, zoals Integrale veiligheid, en bouwstenen waar we onze overheidspartners hard bij nodig hebben zoals het bereikbaar houden van onze dorpen’.

Zodra ook de strategische raadsagenda van de raad definitief is, en vertaald naar een plan van aanpak, landt ook die uitwerking in het collegeprogramma.


Collegeprogramma 2022-2026 gemeente Dronten