Terug naar het overzicht

Zeer geslaagde informatiebijeenkomst buurt AED

Een groep buurtbewoners van ongeveer 35 mensen heeft op zaterdag 12 november een zeer geslaagde informatiebijeenkomst bijgewoond die in het teken stond van de introductie van een buurt AED aan de Gamander in Dronten-Zuid.

De bewoners van de Gamander hebben dankzij initiatiefnemer Michel Pullen een eigen BuurtAED kunnen financieren. Afgelopen zaterdag werd er bij dit heugelijke moment stilgestaan onder grote belangstelling van de donateurs, die overigens niet alleen bestonden uit Gamander bewoners. Ook de buurtgenoten van de omliggende straten hebben meegeholpen met het succesvol maken van de actie.

Michel en collega Esther met de ambulance, versterkt door wijkagent Roland Kamps en agent Berry met een politiewagen stonden om 10 uur klaar voor een praatje. Samen demonstreerden ze hoe een reanimatieproces wordt begeleid door de hulpdiensten nadat die zijn gebeld en hoe een reanimatie met een AED nu eigenlijk precies in zijn werk gaat. De bewoners waren zichtbaar onder de indruk van de aanpak en de verschillende hulpmiddelen van de hulpdiensten. Er werd alle tijd genomen om vragen te beantwoorden.

Ook was Maaike Kamman van de HarstlagNu aanwezig om uitleg te geven over de rol van burgerhulpverlener en het grote belang daarvan. Vanuit ACM was Anthon Wolf aanwezig, deze organisatie die onder andere AED/Reanimatie cursussen verzorgt. Wethouder Hillebregt vertegenwoordigde de gemeente Dronten, die deze initiatieven van harte aanbeveelt. De aanwezigen konden zich inschrijven voor een bijbehorende reanimatiecursus. Om als burgerhulpverlener te kunnen worden ingezet in geval van nood kunnen mensen zich na de cursus hier laten registreren. Meer informatie over een buurt AED is hier te vinden.