Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Swifterbant-Zuid vastgesteld

Tijdens een extra raadsvergadering op 10 maart 2022, heeft de gemeenteraad van Dronten het Bestemmingsplan Swifterbant-zuid vastgesteld. Daarbij is ook het beeldkwaliteitsplan plan vastgesteld, ‘Waar duin en polder samenkomen’.

Door realiseren van 700 woningen biedt de nieuwbouwwijk in Swifterbant-zuid voldoende mogelijkheden voor de beoogde doelgroepen met zowel reguliere als innovatieve woonvormen. In het voortraject is door inwoners en gemeente veel geïnvesteerd in inwonersparticipatie voor het opstellen van de ruimtelijke hoofdstructuur.