Terug naar het overzicht

Besluit verkeerssituatie centrumgebied Swifterbant

Inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente signalen afgegeven over de verkeersveiligheid als gevolg van het parkeren binnen het centrumgebied van Swifterbant. De gemeente heeft deze signalen gebruikt om te kijken hoe de inrichting van het centrumgebied – en met name De Poort- veiliger en beter kan. Onder andere de politie en een verkeerskundige hebben de gemeente van advies voorzien.

Op 17 april jl. hield de gemeente een inloopbijeenkomst, waarbij de voorstellen van de voorgestelde wijzigingen aan de inwoners werden gepresenteerd. Inwoners konden hun tips en adviezen meegeven aan de gemeente om te komen tot een veiligere verkeerssituatie en herinrichting aan De Poort en in het centrum. De bijeenkomst werd goed bezocht en de input van inwoners is gebruikt om tot een definitief ontwerp te komen (zie bijgevoegde illustratie).

Inwoners en belangstellenden konden tijdens de inloopbijeenkomst ook kennis nemen van het ontwerp van de terreininrichting bij het MFC. Het concept-ontwerp en de verschillende scenario’s tot verbetering zijn in februari van dit jaar gepresenteerd aam de ondernemers die aan dit gebied grenzen. De voorgestelde aanpassingen hebben zij positief ontvangen. De ondernemers hebben extra aandachtspunten meegegeven die ook verder zijn uitgewerkt. Met de inzichten die de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst heeft gekregen van inwoners, is nu een definitief ontwerp gemaakt. Binnenkort volgt een verkeersbesluit door het college van burgemeester en wethouders.

Uiteraard wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. Hierover leest u binnenkort meer.

In onderstaande bestanden ziet u het voorstel voor de herinrichting inclusief de bebording.