Terug naar het overzicht

'Als wij in gesprek gaan, hebben we echt oor voor een mens die het moeilijk heeft'

Het mooie van ons werk is dat we op een andere manier achter de voordeur komen en zo al heel snel zien wat iemand nodig heeft,’ aldus huurincasso-consulent Monique Buiteman van woningcorporatie OFW in Dronten.‘ De ene keer is dat een betalingsregeling voor het betalen van de huur, de andere keer is er meer aan de hand,’ vult haar collega Fadoua Mansouri aan. ‘Samen met de huurder bepalen we welke eerste stap we moeten zetten.’

‘Schaamte of onmacht, maar ook het niet willen inzien van het probleem weerhoudt onze huurders ervan om de eerste stap naar hulp te zetten’, vertelt Monique. ‘Als een huurder de huur niet betaalt, zien we dat meteen. We nemen dan contact op met die huurder om hem of haar te herinneren aan de huur. Daarmee is het soms al opgelost.’ Fadoua vult aan: ‘Of we gaan samen met een huurder achter de computer zitten en dan is een automatische overschrijving regelen al de oplossing. Dat zien we bij onze oudere huurders nog wel eens, als bijvoorbeeld een partner wegvalt die de financiën regelt.’

Armoedebeleid goed voor elkaar

‘Binnen de gemeente Dronten hebben we het armoedebeleid goed voor elkaar, vindt Fadoua. ‘Het is gericht op een vroege signalering en nauwe samenwerking. Dat helpt ons betalingsachterstanden eerder aan te pakken samen met onze huurders.’ Een betalingsachterstand kan op verschillende manieren ontstaan. Wat geldt voor al onze huurders, is dat de hogere energielasten soms voor financiële problemen zorgen. Wij helpen onze huurders graag om dat weer op orde te krijgen.’

Maatwerk

Maar soms is er meer aan de hand en is er maatwerk nodig om ervoor te zorgen dat iemand goed kan blijven wonen. ‘Dat maatwerk leveren we niet alleen, maar samen met bijvoorbeeld schuldhulpverlener MDF. Signaleren we gezondheidsproblemen, zoals beginnende dementie, waardoor huurders minder zelfredzaam kunnen worden? Dan schakelen we zorgpartner Coloriet in,’ vertelt Monique. ‘Ook verwijzen we door naar www.datgeldvoormij.nl, waar huurders kunnen zien of ze recht hebben op bepaalde vergoedingen zodat ze makkelijker rond kunnen komen.’

Een gezicht

De huurincasso-consulenten bij OFW proberen huurders zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven. Wat daarbij helpt, is het zien van een gezicht. ‘In contact komen is soms best lastig. Onze oudere huurders hebben bijvoorbeeld niet altijd een e-mailadres. Dus bellen we of sturen we een brief met de post. Lukt ook dat niet? Dan stappen we in de auto en gaan we op bezoek. Huurders zien dan ons gezicht, dan breekt het ijs vaak. Daarna stellen ze veel makkelijker een hulpvraag,’ zegt Fadoua. ‘Dat geldt ook voor ouderen’, merkt Monique op.

‘Als wij in gesprek gaan, hebben we echt oor voor een mens die het moeilijk heeft’ legt Fadoua uit. ‘We willen onze huurders het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Onze insteek is altijd een goede oplossing te vinden. Uiteindelijk moet de huur wel betaald worden.’

‘Thuisonderzoek’

Dit jaar start de woningcorporatie het ‘Thuisonderzoek’. Wat dat is? ‘Dat is een soort 0-meting waarbij we gaan kijken wat onze huurders nodig hebben om fijn te kunnen wonen, om echt thuis te kunnen zijn. Met de uitkomsten hiervan hopen we nog beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van onze huurders. Huur je bij ons en lukt het niet om de huur te betalen? Zet die eerste stap en neem contact met mij of Fadoua op, dan zoeken we samen naar een oplossing!’ aldus Monique.

Woon je in een sociale huurwoning van OFW en maak je je zorgen over het betalen van je huur? Blijf niet zitten met je zorgen, maar zet de eerste stap en neem contact op met Monique of Fadoua van OFW. Ga naar www.ofw.nl of bel met (0321) 38 55 00