Terug naar het overzicht

Afstudeeronderzoek Tom Muizelaar - Vier wegen Swifterbant

Afstudeeronderzoek vier wegen in Swifterbant

Bekend met de route op de bovenstaande afbeelding? Vul dan deze enquête over de vier wegen in Swifterbant in!

Tom Muizelaar is in februari begonnen met zijn afstudeeronderzoek voor de gemeente Dronten. Dit onderzoek gaat over de vier wegen in Swifterbant, namelijk:

– De Swifterringweg
– De Lange Streek
– Randweg
– Bosweg

Deze vier wegen omringen samen het sportcomplex in Swifterbant. Tom wil met zijn onderzoek in kaart brengen hoe bewoners de wegen ervaren, of er problemen zijn en zo ja, welke problemen er zijn.

De enquête staat open tot 9 uni 2023 en is anoniem in te vullen. Nog vragen? Neem contact op via t.muizelaar@dronten.nl.

Alvast bedankt! Groetjes Tom Muizelaar