Verbod vuur te stoken, ontheffing

Het aanleggen van vuur of stoken in de open lucht is niet zomaar toegestaan. In sommige gevallen kunt u toestemming vragen om dit wel te doen.

Aanvragen

U vult het aanvraagformulier verzoek ontheffing snoeihout verbranden in.

Let op! Indien het gaat om snoeihout wat van een bedrijf afkomstig is, dan kunt u het formulier als bedrijf invullen met het KvK nummer.

De kosten voor de ontheffing zijn € 0,- 

Na de aanvraag ontvangt u bericht van ons. Hierin staat of u de vergunning krijgt of niet.

De gemeente geeft geen ontheffing aan particulieren binnen de bebouwde kom van de gemeente Dronten. Ook voor het verbranden van paasvuren, kerstbomen, stro, strostoppels, oogstresten, bermmaaisel en slootmaaisel geven we geen ontheffing.

Het verbod geldt niet als het gaat om:

  • verlichting door kaarsen of fakkels of iets dergelijks;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, als u geen afvalstoffen verbrandt;
  • vuur voor koken, bakken of braden (barbecues).

Uiteraard mag dit alleen als het vuur stoken geen (brand)gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

De gemeente Dronten geeft wel een ontheffing voor snoei- en sprokkelhout:

  • waarvoor de Plantenziektekundige Dienst een aanzegging heeft gegeven. Deze is gegeven in het kader van de Plantenziektenwet of daarvan afgeleide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB’s);
  • voor het verbranden in de periode van 1 oktober tot 30 april dat komt van fruitteeltbedrijven en boomkwekerijen;
  • voor het verbranden in de periode van 1 oktober tot 30 april dat komt van het onderhoud aan de erfbeplanting van agrarische bedrijven en woonerven in het buitengebied van de gemeente;
  • voor genetisch gemodificeerd plantmateriaal als dit op basis van een wettelijke regels of een verleende vergunning is.

De ontheffing geldt voor vijf stookseizoenen achter elkaar van 1 oktober tot 30 april. Het is mogelijk om vaker een ontheffing aan te vragen. Aan een ontheffing zijn voorschriften verbonden.