Algemene plaatselijke verordening

De algemene plaatselijke verordening (APV) is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) zijn de artikelen die gaan over de fysieke leefomgeving op genomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving 2024 (VFL). In de APV wordt verwezen naar vindplaats van de artikelen in de VFL.