Aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument

Wilt u werkzaamheden doen aan een rijksmonument? Dan heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Die kunt u aanvragen op Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Vraagt u de omgevingsvergunning aan als bedrijf? Dan heeft u eHerkenning nodig.

U vindt meer informatie in het Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten. Dit is speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten en van gebouwen in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u het rijksmonument:

  • helemaal of voor een deel wilt slopen;
  • wilt veranderen, bijvoorbeeld restauratie of reconstructie;
  • wilt verplaatsen;
  • wilt gebruiken op een manier dat u het rijksmonument in gevaar brengt of schade aanbrengt;
  • u het rijksmonument verstoort. Dit gaat vooral om rijksmonumenten met in de grond archeologische sporen.

Bij gewoon onderhoud zoals:

  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur;
  • vervangen van kapotte ruiten door hetzelfde type glas;
  • opstoppen van rieten daken;
  • vervangen van enkele dakpannen door pannen van hetzelfde type;
  • veranderingen in het interieur die geen invloed hebben op de monumentale waarde, het casco of de constructie.

Dat is een gebouw of bouwwerk dat is aangewezen als rijksmonument. Het kan dus een woning zijn, maar ook een standbeeld of een historische tuin of park. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de rijksmonumenten aan.