Omgevingswet in Dronten

Omgevingswet in Dronten

Regie aan de samenleving, de gemeentelijke overheid als partner en ruimte bieden. Het zijn drie vertrekpunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor de Dronten-versie van de nieuwe Omgevingswet. De wet moet het eenvoudiger maken om activiteiten uit te voeren in de woon-, werk-, leefomgeving. Andere vertrekpunten zijn loslaten van regels, sturen op doelen, ambitieus vernieuwend durven zijn, flexibiliteit en maatwerk in regels, algemene regels en vertrouwen in elkaar.

Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt wetten en regels van het omgevingsrecht. De regels voor het aanvragen van een vergunning worden duidelijker en je kan eenvoudiger zien hoe je aanvraag verloopt. De wet zorgt dus voor minder regels en meer overzicht. Hierdoor wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om initiatieven te starten. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde regels per gebied. Wij kijken vanuit de gemeente mee en adviseren wat wel en niet kan.

Toekomstvisie
Voor de Omgevingswet is het nodig dat gemeenten een Omgevingsvisie maken. Een visie die gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid of cultureel erfgoed. 

In de Omgevingswet worden dus alle zaken in de fysieke leefomgeving geregeld. Maar, zo vinden wij in Dronten, mensen leven niet in het fysieke domein alleen. Mensen wonen samen in een dorp, mensen werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, mensen recreëren in sociale verbanden. Mensen ontmoeten anderen tijdens sport, theater en muzikale evenementen. Mensen ontvangen zorg van elkaar of van de overheid. Mensen genieten onderwijs. Mensen willen zich veilig voelen. Mensen hebben mensen nodig! De fysieke leefomgeving is dus maar een deel van het verhaal; er hoort nadrukkelijk ook een sociale leefomgeving bij. Daarom vinden we het voor Dronten beter om één integrale visie op de leefomgeving op te stellen. Onze toekomstvisie. Eén visie waarin we de integrale vergezichten schetsen en de integrale richting aangeven voor zowel het fysieke als het sociale domein. In gemeente Dronten maken we één integrale visie op onze leefomgeving.

Eén nieuw Omgevingsloket
Mensen die wel eens met ruimtelijke plannen te maken hebben gehad herkennen vast wel de websites ‘Het Omgevingsloket Online’ (OLO); ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt één website: Het Omgevingsloket. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag en kan in de leefomgeving. Men kan er meteen een vergunning aanvragen.