Maaien met ruimte voor de natuur

Door de hele gemeente werken we aan meer ruimte voor planten en dieren. We maaien daarom op verschillende plekken met meer ruimte voor de natuur.

In Dronten zijn we trots op onze groene omgeving. We kunnen genieten van buiten zijn in een groene omgeving waar ook planten en dieren een plek hebben. Die planten en dieren hebben we nodig voor een gezonde omgeving om in te leven en van te genieten. Als gemeente willen we daarom nieuwe ruimte maken voor planten en dieren. Dat doen we onder andere door op een aantal locaties  anders te maaien.

De gemeente beheert veel stukken gazon in de dorpen. We zorgen ervoor dat dit gras regelmatig gemaaid wordt. Door vaak te maaien groeien en bloeien er weinig planten. Vanaf het voorjaar maaien we op verschillende plekken minder om planten de kans te geven te groeien en bloeien. Meer bloeiende planten trekken meer insecten aan. Deze insecten wonen hierin en eten hiervan. Door minder te maaien krijgt natuur de ruimte en maken we de natuur (soorten)rijker. Dit geeft een afwisselender beeld voor inwoners en heeft een positief effect op de gezondheid. Door het aangepaste beheer leren kinderen op andere manieren in de groene ruimte te spelen. Door minder te maaien dragen we dus bij aan een gezonde omgeving voor mens, plant en dier. We maaien de verschillende gazons op twee manieren:

  • Regelmatig maaien: het gras blijft kort;
  • Maaien en afvoeren: het gras en andere planten groeit een stuk langer. Na het maaien ruimen we het gemaaide op. Op deze manier halen we voedingstoffen weg. Hierdoor krijgen meer planten de kans om te groeien.

De natuur heeft tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe manier van onderhoud. In het begin zijn er nog niet zo veel bloemen en planten. Maar we verwachten dat over een paar jaar meer verschillende planten groeien en bloemen bloeien. Door deze ruimte aan de natuur te geven groeien er straks planten die zich hier thuis voelen. Even geduld dus!

Door de hele gemeente werken we aan ruimte voor de natuur. Het is belangrijk dat we deze natuur met elkaar verbinden. Door een goed netwerk op te bouwen wordt de natuur sterker en kan het zich makkelijker herstellen bij tegenslag. Daarnaast kunnen dieren zich makkelijk verplaatsen. We werken ook aan meer groen in de kernen zelf, om bij te dragen aan deze verbindingen. Maar ook aan het verlagen van de temperatuur in de zomer en het voorkomen van wateroverlast. Door minder te maaien helpen we de natuur dus sterker te worden, als onderdeel van een sterk netwerk.

Jij kunt ook helpen om meer ruimte te geven aan planten en dieren. En ook je omgeving voor jezelf en anderen een fijnere plek te maken. Je kan onder andere de volgende dingen doen:

  • Start een buurtinitiatief, alleen of met je buren! Adopteer jij een gazon in jouw buurt en maak je hier de natuur rijker? Of heb jij een ander groen idee om je omgeving rijker te maken? Vanuit de gemeente is van alles mogelijk, kijk hiervoor op samenactief.nl. Deel je idee met Corina of Mirjam en zij helpen je verder;
  • Maai je eigen gazon minder en maai om bloeiende planten heen. Je kan ook een deel van je gazon of stenen uit je tuin halen en een kruidenmengsel inzaaien. Zorg dat dit soorten zijn die thuis horen in Dronten. Een bloemenmengsel voor kleigrond, met onder andere rode klaver, kleine ratelaar, knoopkruid, gele morgenster, vogelwikke, moerasrolklaver en duizendblad is geschikt;
  • Heb jij nog aanvullende groene ideeën voor de gemeente Dronten? Neem dan contact op met team Samen Actief.

We beginnen met plekken in de rand om het dorp heen. Op deze manier doen we ervaring op met het anders maaien. De locaties waar we in 2024 anders gaan maaien zijn weergegeven in de maaikaart Biddinghuizen

We beginnen met plekken in de rand om het dorp heen. Op deze manier doen we ervaring op met het anders maaien. De locaties waar we in 2024 anders gaan maaien zijn weergegeven in de maaikaart Swifterbant.

We beginnen met plekken in de rand van verschillende wijken en langs de Landmaten en Zuid. Op deze manier doen we ervaring op met het anders maaien. De locaties waar we in 2024 anders gaan maaien zijn weergegeven in de maaikaart Dronten