Windfondsen

Windparken

In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen

Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten.

Inwoners beheren het geld

Er wordt een stichting opgericht die het geld uit de fondsen gaat beheren en ook bepaalt hoe het geld moet worden besteed. Het bestuur van de stichting bestaat uit inwoners en een onafhankelijke voorzitter. De gemeente en de windplannen houden toezicht op het proces. De gemeente en de windplannen hebben geen invloed op de besteding van het geld.

Planning

Tussen november 2021 en maart 2022 gaat de gemeente in afstemming met de windplannen en een groep inwoners (klankbordgroep) de stichting oprichten. Eerst wordt een Raad van Toezicht geworven, in december worden de vacatures daarvoor worden gepubliceerd. Daarna volgt de werving van het bestuur. Daarvoor zal de gemeente een oproep plaatsen in diverse lokale en regionale media.       

Inwoners maakten plan

In de eerste helft van 2021 is er door een groep inwoners samen met de gemeente een plan gemaakt voor de stichting. Inwoners uit alle dorpskernen konden zich aanmelden om mee te denken in vier werkgroepen. Ook Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen waren vertegenwoordigd. Een aantal vragen is ook aan inwoners gesteld via de digitale enquête www.ikpraatmee.nl. In september 2021 stelde de gemeenteraad het plan vast.

Om zoveel geld gaat het

Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De exacte hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark € 1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Zodra bekend wordt welk type turbines er komen, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Margo van Staveren, Kwartiermaker windfondsen. m.van.staveren@dronten.nl.