Windfondsen

Bestuursleden gezocht voor de Stichting Windfondsen Dronten!

Windparken
In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten. Vorig jaar maakten inwoners met ondersteuning van de gemeente een plan. Daarin is beschreven hoe het geld uit de fondsen beheerd en besteed zal worden.

Stichting Windfondsen Dronten
Op 19 april 2023 was de formele start van de Stichting Windfondsen Dronten. De Stichting zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in het buitengebied. Uit elke dorpskern is er een vertegenwoordiger gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De benoemde bestuursleden zijn: Rolande Kempenaar (Biddinghuizen, secretaris), Lars Kramer (Dronten, penningmeester), Esmée Kranenburg (Swifterbant, bestuurslid), Janetta de Graaf (Ketelhaven, bestuurslid) en René van Delden (externe voorzitter). Lees hier het persbericht
De komende maanden maakt het bestuur van de Stichting een website. Hierop is straks te vinden hoeveel geld er beschikbaar is per kern, hoe een aanvraag kan worden ingediend en wat de voorwaarden zijn. Via de Drontenaar en de mediakanalen van de gemeente en de windparken zal bekend worden gemaakt wanneer de website online is. Het bestuur zal ook adviesraden instellen, die kunnen adviseren over aanvragen en willen helpen bij de promotie van de fondsen. De werving verloopt via de lokale media en de kanalen van Dorpsbelangen.Inwoners maakten plan
In de eerste helft van 2021 is er door een groep inwoners samen met de gemeente een plan gemaakt voor de stichting. Inwoners uit alle dorpskernen konden zich aanmelden om mee te denken in vier werkgroepen. Ook Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen waren vertegenwoordigd. Een aantal vragen is ook aan inwoners gesteld via de digitale enquête www.ikpraatmee.nl. In september 2021 stelde de gemeenteraad het plan vast.
Bekijk hier het beleidsplan Windfondsen
Bekijk hier het amendement periodieke herijking financiële verdeling
Bekijk hier de Rapportage GGB

Om zoveel geld gaat het
Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De exacte hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark € 1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Zodra bekend wordt welk type turbines er komen, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.