Windfondsen

Bestuursleden gezocht voor de Stichting Windfondsen Dronten!

Windparken
In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten. Vorig jaar maakten inwoners met ondersteuning van de gemeente een plan. Daarin is beschreven hoe het geld uit de fondsen beheerd en besteed zal worden.

Stichting Windfondsen Dronten
De fondsen van beide windparken worden samen ondergebracht in één stichting: de Stichting Windfondsen Dronten. Elke kern kan rekenen op een vooraf vastgesteld percentage van de fondsen.
De stichting wordt in de loop van 2022 opgericht en zal bestuurd worden door inwoners uit de gemeente Dronten. Het bestuur wordt verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van de gelden. De voorzitter van het bestuur zal extern zijn, d.w.z. dat zij of hij buiten de gemeente Dronten moet wonen.

Wij zoeken bestuursleden die:
Wonen in de gemeente Dronten
• Het leuk vinden om een belangrijke bijdrage te leveren aan hun dorp en/of de brede samenleving van de gemeente Dronten
Onafhankelijk en onpartijdig initiatieven voor projecten kunnen beoordelen
• Over grenzen heen kunnen kijken en samenwerking tussen de dorpen willen benutten
• Graag werken in een team
• Zich committeren aan het door inwoners opgestelde plan
Affiniteit hebben met de bestedingsdoelen van de fondsen: klimaatdoelstellingen/ energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en het landschap
• Bestuurlijke ervaring is geen eis. Motivatie en een frisse blik wel.
• We roepen jonge mensen nadrukkelijk op om ook te reageren

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• financiën (opstellen jaarplan en begroting, beheer, uitbetalen, registreren, controleren, etc.)
• beoordeling van de aanvragen en het nemen van besluiten over het toekennen van de gelden
• afstemming met de adviesraden
• aanstellen en aansturen van een uitvoerend medewerker
• jaarlijkse evaluatie
• het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht

Diversiteit:
We streven naar een bestuur dat is samengesteld uit inwoners uit elke dorpskern en Ketelhaven.
Daarnaast streven we naar diversiteit voor wat betreft leeftijd, gender en achtergrond.

Tijdsbesteding en vergoeding
De tijdsbesteding is naar verwachting 1 á 2 dagen per maand. De benoeming is voor een periode van vier jaar met optie op verlenging van eenzelfde termijn. De Stichting stelt een jaarlijkse vergoeding beschikbaar, passend bij een Stichting die het algemeen nut dient.

Procedure
Reageren kan tot uiterlijk 2 juni 2022. Stuur daarvoor je cv en korte motivatie naar c.westendorp@dronten.nl
Op 3 juni laten we weten of je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek. De eerste gespreksronde is op donderdag 9 juni tussen 11.30 uur en 15.30 uur en op vrijdag 10 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur.
Mocht je een voorkeur hebben voor een tijd dan horen we dat graag, we proberen hier dan rekening mee te houden. De tweede gesprekronde is gepland op maandag 13 juni tussen 13.00 en 16.00 uur.

Meer informatie
Veel informatie over de Stichting en de functie vind je in het beleidsplan Windfondsen (download). Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Margo van Staveren, Kwartiermaker Stichting Windfondsen via M: 06-14151475

Inwoners maakten plan
In de eerste helft van 2021 is er door een groep inwoners samen met de gemeente een plan gemaakt voor de stichting. Inwoners uit alle dorpskernen konden zich aanmelden om mee te denken in vier werkgroepen. Ook Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen waren vertegenwoordigd. Een aantal vragen is ook aan inwoners gesteld via de digitale enquête www.ikpraatmee.nl. In september 2021 stelde de gemeenteraad het plan vast.
Bekijk hier het beleidsplan Windfondsen
Bekijk hier het amendement periodieke herijking financiële verdeling
Bekijk hier de Rapportage GGB

Om zoveel geld gaat het
Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De exacte hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark € 1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Zodra bekend wordt welk type turbines er komen, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.