Duurzaamheidslening

De gemeente Dronten vindt het belangrijk haar inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Daarom heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitgeven van duurzaamheidsleningen aan inwoners van de gemeente Dronten. Met deze lening kunnen mensen met een eigen woning duurzame en energiebesparende maatregelen treffen. Al meer dan 800 huishoudens in de gemeente Dronten maken inmiddels gebruik van deze regeling. Er is voldoende budget voor 2022 en 2023.

De voorwaarden (verordening) voor de duurzaamheidslening kunt u vinden in de verordening duurzaamheidslening. Deze verordening is uit 2013, maar is nog steeds van toepassing. Kijkt u voor meer informatie op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Algemene vragen, die niet over een bestaande aanvraag gaan, mogen gesteld worden via 14 0321 of via het mailadres duurzaamheidslening@dronten.nl

U kunt een duurzaamheidslening aanvragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of duurzame isolatie. Alle mogelijke maatregelen kunt u terugvinden in de verordening duurzaamheidslening. U kunt de lening aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Stappenplan aanvragen:

Stap 1 – Aanvraagformulier Duurzaamheidslening van de gemeente Dronten
Stap 2 – Aanvraagformulier Duurzaamheidslening SVn

 

Let op! Geld lenen kost geld. Leen niet meer dan u nodig hebt!

Voor inwoners en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken of energie willen besparen, zijn er ook landelijke regelingen van kracht. Kijk voor meer informatie over landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid en op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Naast de subsidieregelingen is er ook een ‘Energiebespaarlening voor particulieren’. Deze regeling lijkt op de gemeentelijke duurzaamheidslening maar wijkt op enkele punten af (zoals het rentepercentage).

Lenen tegen 0% kan als u een verzamelinkomen hebt tot € 45.014,-, klik hier voor meer informatie.

Hier vindt u de andere actuele tarieven van het warmtefonds.

Let op! Geld lenen kost geld. Leen niet meer dan u nodig hebt!