Verbouwen

Verbouwen? Laat het de buren weten

Een dakkapel, uitbouw of overkapping; in Dronten wordt er van alles gebouwd en verbouwd. Dat kan soms voor overlast zorgen. Gaat u ook (ver)bouwen? Laat het uw buren weten en voorkom onnodige spanningen.

Kleine moeite

Even bij de buren aanbellen en vertellen wat de plannen zijn, is een kleine moeite. U kunt ook een briefje schrijven of een kaartje in de bus doen. Om u op weg te helpen kunt u gebruik maken van het kaartje ‘Sorry voor de overlast’. Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd en deze verleend gekregen? Dan heeft u per post de kaarten ontvangen. Wilt u meer buren informeren, dan kunt u de kaartjes zelf (laten) printen of een paar extra bij de receptie van het gemeentehuis ophalen.

Beginnen of wachten met de werkzaamheden?

U staat te poppelen om te beginnen met de werkzaamheden, maar het kan zijn dat dit niet direct mag. Het is namelijk mogelijk dat inwoners die het niet eens zijn met de plannen een bezwaar indienen. Of dat uw plannen met onomkeerbare gevolgen te maken hebben of dat er een uitgebreide procedure gevolgd is.

U mag starten met de werkzaamheden de dag nadat de vergunning is verleend. Het is wel mogelijk dat iemand een bezwaar indient, maar dit is dan op eigen risico. Wordt er bij de behandeling van het bezwaar iets anders besloten? Dan moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de activiteit. Eventueel daaruit voortkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Activiteiten met onomkeerbare gevolgen hebben een uitgestelde inwerkingtreding. Dit zijn bijvoorbeeld het kappen van bomen of het slopen van panden. Of is er een uitgebreide procedure gevolgd bij uw vergunningsaanvraag? Dan mag u echt pas starten met de werkzaamheden na afloop van de bezwaartermijn, zes weken. Wordt er een bezwaar ingediend? Dan moet u wachten tot dit bezwaar niet terecht wordt verklaard of dat er toch iets gewijzigd moet worden aan uw plan.