Grond van de gemeente kopen, pachten of huren

Soms heeft de gemeente grond beschikbaar waarop gebouwd mag worden. U kunt dan misschien een bouwkavel kopen voor de bouw van een eigen woning. De gemeente kan ook kavels verhuren of in erfpacht uitgeven. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

  • u kunt een bouwkavel krijgen door deze te kopen. De verkoper bepaalt op welke manier de kavel wordt verkocht. De gemeente kent verschillende manieren voor het verkopen van een kavel. Er kan gekozen worden voor een wachtlijst, inschrijving of mensen te laten bieden. In het laatste geval wordt de kavel verkocht aan de hoogste bieder;
  • bij erfpacht betaalt u een bedrag -de canon- voor het gebruik van de grond. De hoogte en de manier van betalen van de canon hangt af van de erfpachtovereenkomst.

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Wilt u op de hoogte blijven van de kaveluitgifte in Dronten? Stuur een mail naar kavelstekoop@dronten.nl

Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden. Dit mag alleen als;

  • het bestemmingsplan dit toestaat;
  • en als er een omgevingsvergunning is op het perceel.

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen moet u;

  • of het volle eigendom hebben;
  • of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben.

Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond te mogen gebruiken die eigendom is van een ander. Het recht blijft bestaan ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het Kadaster. Het gebruiksrecht kan zo ver gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

Om speculatie tegen te gaan, stelt de gemeente aanvullende eisen bij de aankoop. Denk hierbij aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde tijd.