Bouw en verbouw, toezicht

Als gemeente controleren wij of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleren wij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

U kunt uw vermoedens melden bij de gemeente via vth@dronten.nl. Een (ver)bouw(ing) verloopt waarschijnlijk niet volgens de regels als er zonder vergunning, niet conform bouwtechnische voorschriften, buiten normale werktijden of niet veilig wordt gewerkt. Buitensporig veel afval mag ook niet.

Het takenpakket van de Bouw- en Woningtoezicht (BWT) bestaat onder meer uit:

  • controle of er gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning;
  • toezicht op sloopwerkzaamheden;
  • toetsing bestaande bouw;
  • controle op illegale bouw.

U kunt uw klacht of melding via mail doorgeven aan vth@dronten.nl