Verkeersontheffing

Soms is het nodig om tegen enkele verkeersregels of verkeersmaatregelen in te gaan. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. De gemeente moet hiervoor toestemming geven. Die toestemming heet een verkeersontheffing.

Het Meerpaalplein is enkel toegankelijk voor fietsers en voor bezorgend verkeer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07:00 uur en 12:00 uur. Binnen dit tijdsbestek hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als deze echt noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. U zult de noodzaak moeten kunnen beargumenteren in uw aanvraag.

U vraagt een verkeerontheffing aan via het aanvraagformulier. Stuur uw aanvraagformulier naar APV@dronten.nl samen met de volgende bijlagen.

 • Kopie van het kentekenbewijs per voertuig;
 • Foto van het voertuig;
 • Foto van de locatie (indien nodig);
 • (optioneel) Als u het overige verkeer gaat hinderen moet u een plan bijvoegen hoe u hen veilig omleidt.

De verkeersontheffing kan aangevraagd worden voor:

 • Het berijden van wegen die gesloten zijn verklaard voor niet bestemmingsverkeer;
 • Het berijden van en parkeren op fietspaden, voetpaden en groenstroken;
 • Het parkeren bij een parkeerverbod en stopverbod;
 • Het parkeren zonder parkeerschijf in parkeerschijfzones. 

Winkelcentrum SuyderSee Dronten:

 • Voor de maximale duur van vijf dagen: € 10,80;
 • Langer dan vijf dagen: € 46,40.

Overige locaties:

 • Voor één dag: € 10,80;
 • Voor langer dan één dag: € 46,40.

Let op!
De kosten zijn per voertuig. Hulpdiensten, artsen, geld- en waarde transporteurs en taxi’s zijn vrijgesteld van de verplichting tot het aanvragen van een ontheffing.

 

U vult het wijzigingsformulier in en stuurt deze per email naar APV@dronten.nl. De aangepaste ontheffing sturen wij naar u toe.

Wilt u naast de verkeersontheffing ook iets tijdelijks plaatsen voor bijvoorbeeld bouw- of sloopwerkzaamheden? Dan zult u ook een ontheffing ‘voorwerp plaatsen op of aan de weg’ moeten aanvragen. Al deze informatie kunt u vinden op de pagina

Moet een sleutelpaal tijdelijk worden verwijderd? Dan kunt u op vertoon van uw verkeersontheffing, een sleutel halen bij de gemeentewerf aan De Reest in Dronten. U zult hiervoor een afspraak moeten maken met het secretariaat aan De Reest via: Secretariaat_Reest@Dronten.nl.