Leerlingenvervoer

Ouders van schoolgaande kinderen zorgen er meestal zelf voor dat hun kind op school komt.
In sommige situaties is dat moeilijk. Bijvoorbeeld als het kind een handicap heeft of als de school erg ver van huis ligt.
Misschien is er dan een voorziening leerlingenvervoer van de gemeente mogelijk.

De regeling voor leerlingenvervoer gaat uit van de goedkoopst passende vorm van leerlingenvervoer. Wat een kind bij het reizen naar school zelf of onder begeleiding kan, dat wordt meegenomen bij het bepalen van de vorm van leerlingenvervoer. Dit kan bijvoorbeeld een financiële vergoeding zijn. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente het vervoer voor uw kind regelt. Wij vinden het belangrijk dat de zelfredzaamheid, ook van kinderen met een beperking, bevorderd wordt. Ook van ouders wordt verwacht dat zij een rol spelen bij de begeleiding van hun kinderen van en naar school.

Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer.
Deze kan bestaan uit:

 • fietsvergoeding (zonder begeleider of met);
 • vergoeding openbaar vervoer (zonder begeleider of met);
 • vergoeding eigen vervoer;
 • aangepast vervoer (in taxibus of taxi).

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
 • leerlingen die niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen en naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs gaan;
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging).

Soms is leerlingenvervoer pas mogelijk wanneer de afstand tussen woning en school boven een bepaalde kilometergrens uitkomt.
Soms zal de gemeente een eigen aandeel in de kosten of een eigen bijdrage in rekening brengen (inkomensafhankelijk).

Vanaf 22 april 2024 kan voor schooljaar 2024-2025 leerlingenvervoer digitaal worden aangevraagd.

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

 • uw DigiD;
 • de adresgegevens van de school;
 • het vervoersadvies van de school (bij een aanvraag aangepast vervoer of bij een aanvraag openbaar vervoer);
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (bij een aanvraag voor een vervoersvoorziening naar een school voor speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs);
 • uw inkomensgegevens (voor het schooljaar 2024-2025 zijn dit de inkomensgegevens over het jaar 2022).

U kunt het hele schooljaar een aanvraag doen voor leerlingenvervoer. De aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeeld. De acht weken gaan in als wij een complete aanvraag hebben ontvangen. Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar ontvangen wij graag voor 15 juni 2024. Bij te laat ingediende aanvragen kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste drie weken op school komt.

Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend. Bepalend is de datum van binnenkomst van de aanvraag of de verder weg gelegen datum van de start van het vervoer.

De regels en voorwaarden voor het leerlingenvervoer zijn door de gemeente opgenomen in twee documenten die u hieronder kunt vinden

Wijzigingen in het vervoer (zoals stopzetting vervoer, verhuizing, wijziging school) moeten worden gestuurd naar leerlingenvervoer@dronten.nl.

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? U kunt uw vraag stellen via het e-mailadres leerlingenvervoer@dronten.nl. Vermeld in uw e-mail altijd de naam en de geboortedatum van het kind.

Voor nu kan er via het aanmeldformulier leerlingenvervoer voor dit schooljaar worden aangevraagd. Vanaf 22 april 2024 kan dat voor het komende schooljaar, 2024-2025. Hoe de aanvraag werkt en wat er nodig is, staat hierboven vermeld.