Aangepast vervoermiddel

Regiotaxi

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

De gemeente werkt gekanteld. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

  • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier;
  • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
  • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan zal uw melding als aanvraag worden behandeld.

De gemeente biedt een vervoersvoorziening op grond van de WMO. Kunt u de benodigde voorziening vergoed krijgen op een andere manier dan uit de WMO? Maak daar dan eerst gebruik van. Denk aan een vergoeding uit de zorgverzekering. De gemeente bepaalt samen met u welke voorziening voor u een oplossing is. Dat kan ook een oplossing buiten de WMOzijn.

Als de Wmo u een voorziening aanbiedt, kan dat bijvoorbeeld toegang tot het collectief vervoer (de regiotaxi) zijn. Andere oplossingen kunnen zijn de scootmobielpool of een voorziening op maat. De gemeente kan u een vergoeding (persoonsgebonden budget) geven. In dat geval moet u zelf de voorziening aanschaffen. U kunt ook kiezen voor een voorziening in natura. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een leverancier van voorzieningen.

De gemeente vraagt u een eigen bijdrage als u een voorziening gaat gebruiken. Deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en van de voorziening waar het om gaat.

 

Wilt u met de Regiotaxi tijdens de feestdagen naar een (familie) bezoek, een kerstdiner of een kerkdienst, dan is het belangrijk dat u uw rit op tijd reserveert. Tijdens de komende feestdagen zijn er aangepaste tijden voor het reserveren en het vervoer met de Regiotaxi.

Kerst
Als u op zondag 24 december 2023 na 18:00 uur of op 1e of 2e Kerstdag (maandag 25 december 2023 en dinsdag 26 december 2023) gebruik wilt maken van de Regiotaxi, dan kunt u deze ritten tot en met maandag 18 december reserveren. Ook het doorgeven van wijzigingen en retourritten kan tot en met 18 december 2023.

Oud & Nieuw
Op Oudejaarsdag (zondag 31 december 2023) rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur. De ritten kunt u tot 30 minuten voor de afgesproken ophaaltijd afzeggen.

Vaste ritten
De vaste ritten gaan vaak tijdens de feestdagen niet door, daarom annuleert het Callcentrum alle vaste ritten voor 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Heeft u tijdens de kerstdagen een vaste rit waarvan u toch gebruik wilt maken? Meld dit dan uiterlijk op maandag 18 december bij het Callcentrum via 0900 – 222 88 77.

Rittenoverzicht tijdens de feestdagen

Zondag 24 december 2023 Eerst rit: 06.00 uur Laatste rit: 00.30 uur
Maandag 25 december 2023 Eerst rit: 06.00 uur Laatste rit: 00.30 uur
Dinsdag 26 december 2023 Eerst rit: 06.00 uur Laatste rit: 00.30 uur
Zondag 31 december 2023 Eerst rit: 06.00 uur Laatste rit vangt aan om 20.00 uur
Maandag 1 januari 2024 Eerst rit: 06.00 uur

Op de andere dagen kunt u gebruik maken van de Regiotaxi Flevoland op de tijden zoals u gewend bent.

Reserveren
U kunt Regiotaxi Flevoland telefonisch (0900 – 222 88 77) of online reserveren: www.flevoland.nl/regiotaxi