Aangepast vervoermiddel

Regiotaxi

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

De gemeente werkt gekanteld. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

  • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier;
  • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
  • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan zal uw melding als aanvraag worden behandeld.

De gemeente biedt een vervoersvoorziening op grond van de WMO. Kunt u de benodigde voorziening vergoed krijgen op een andere manier dan uit de WMO? Maak daar dan eerst gebruik van. Denk aan een vergoeding uit de zorgverzekering. De gemeente bepaalt samen met u welke voorziening voor u een oplossing is. Dat kan ook een oplossing buiten de WMOzijn.

Als de Wmo u een voorziening aanbiedt, kan dat bijvoorbeeld toegang tot het collectief vervoer (de regiotaxi) zijn. Andere oplossingen kunnen zijn de scootmobielpool of een voorziening op maat. De gemeente kan u een vergoeding (persoonsgebonden budget) geven. In dat geval moet u zelf de voorziening aanschaffen. U kunt ook kiezen voor een voorziening in natura. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een leverancier van voorzieningen.

De gemeente vraagt u een eigen bijdrage als u een voorziening gaat gebruiken. Deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en van de voorziening waar het om gaat.