Heldenpenning

Er zijn diverse soorten heldenpenningen. Denk bijvoorbeeld aan het Carnegie Helden Fonds of Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Wilt u een heldenpenning aanvragen voor iemand die dit verdient? U doet dit door contact op te nemen met Kabinetszaken via telefoonnummer  (010) 800 40 00.

De burgemeester reikt de versierselen uit namens de betreffende instantie.

Dit verschilt per instantie. Kabinetszaken bespreekt met u de mogelijkheden.