Lokaal ondernemen en aanbestedingen

Database Lokale Ondernemers
Bent u ondernemer en gevestigd in de gemeente Dronten? Meld u dan aan voor de Database Lokale Ondernemers. De gemeente heeft op die manier een goed inzicht in lokale organisaties die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de gemeente. De gemeente kan dan binnen haar inkoopbeleid en de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt, per opdracht bekijken op welke wijze lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

Groslijstmethodiek

Bent u ondernemer, gevestigd in de gemeente Dronten én voert u werken uit in een van de vakgebieden:

 • Bouwrijpmaken;
 • Riolering: vrijvervalriolering (aanleg en onderhoud);
 • Riolering: drukriolering en vacuümriool (aanleg en onderhoud);
 • Relinen van riolering;
 • Betonverharding: reconstructie, aanleg en onderhoud;
 • Asfalt: reconstructie, aanleg en onderhoud;
 • Elementenverharding: aanleg, onderhoud en herinrichting.

Wanneer u zich wilt inschrijven voor een of meer van de groslijsten van de genoemde inkooppakketten, kunt u zich aanmelden via het emailadres prestatiemeting@dronten.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een eerste kennismaking.

Nationale en Europese aanbestedingen

Wilt u daarnaast op de hoogte gehouden worden van Nationale en Europese aanbesteding gepubliceerd door de gemeente Dronten? Maak dan een account aan op Tenderned en stel een interesseprofiel in.

Inhuur personeel

Bent u gevestigd in de gemeente Dronten en levert u tijdelijk personeel of wilt u werken bij de gemeente Dronten? Dan kunt u zich inschrijven op de website van talentenregio huurt in. Op dit digitale platform worden aanvragen vanuit de gemeente Dronten met betrekking tot tijdelijke arbeidskrachten voor ZZP’ers en bureaus gepubliceerd. Ook komt hier vraag en aanbod bij elkaar. Op deze manier is er ruimte voor een brede marktwerking. Tevens zorgt dit voor eerlijke kansen voor alle partijen uit de markt.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over inkoop en/of aanbestedingen? U kunt contact opnemen met ons team Inkoop via de email inkoop@dronten.nl.

Het inkoopbeleid van de gemeente Dronten is er onder andere op gericht om lokale ondernemers te betrekken bij diensten, leveringen of werken waar de gemeente opdracht voor geeft. Vanuit de Aanbestedingswet kunnen lokale ondernemers geen voorkeurspositie krijgen binnen dit beleid. Toch is er een aantal manieren waarop lokale ondernemers hun interesse kenbaar kunnen maken in dergelijk opdrachten van de gemeente.

Deze mogelijkheden verschillen per soort opdracht. We onderscheiden hierbij de volgende soorten opdrachten:

 • Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen;
 • Meervoudig onderhandse aanbestedingen;
 • Nationaal openbare aanbestedingen;
 • Europese aanbestedingen.

Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde tot € 30.000,- en voor werken met opdrachtwaarde tot € 100.000,-). Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

Bij het enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt op basis van objectieve gronden één organisatie geselecteerd die een offerte mag uitbrengen voor het realiseren van het werk, het uitvoeren van de dienst of levering.

Meervoudig onderhandse aanbestedingen (voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde van € 30.000,- t/m € 125.000,- en voor werken met een opdrachtwaarde tot € 1.500.000,-).

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding nodigt de gemeente vaak drie – vijf marktpartijen uit om een offerte uit te brengen. Deze offertes worden beoordeeld volgens een gunningscriterium (bijvoorbeeld laagste prijs of beste prijs-/kwaliteitsverhouding). In de praktijk worden veel marktpartijen uitgenodigd door de eerdere (goede) ervaringen die de gemeente heeft met de organisatie. Een goede naam in de markt of eerdere (positieve) contacten kunnen ook redenen zijn om een organisatie uit te nodigen.

De gemeente kan bij toekomstige meervoudig onderhandse aanbestedingen ook marktpartijen gaan uitnodigen die zich digitaal hebben aangemeld als lokale ondernemer via een groslijstmethodiek.

De groslijstmethodiek kan worden uitgevoerd wanneer:

 • Wanneer opdrachten vaak terugkeren;
 • Voor de uitvoering van een meervoudig onderhandse aanbesteding.

 De gemeente doet dit al voor een aantal inkooppakketten. Te weten voor:

 • Bouwrijpmaken;
 • Riolering: vrijvervalriolering (aanleg en onderhoud);
 • Riolering: drukriolering en vacuümriool (aanleg en onderhoud);
 • Relinen van riolering;
 • Beton verharding; reconstructie, aanleg en onderhoud;
 • Asfalt: reconstructie, aanleg en onderhoud;
 • Elementenverharding: aanleg, onderhoud en herinrichting.

​​​​​​​Bij deze groslijstsystematiek wordt een lijst van geschikte opdrachtnemers bijgehouden. Bij een aanbesteding van de gemeente Dronten die betrekking heeft op een van bovengenoemde inkooppakketten, worden drie tot vijf opdrachtnemers geselecteerd. Deze opdrachtnemers worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen.
Het systeem dat gebruikt wordt om deze opdrachtnemers te kiezen nodigt hierbij in ieder geval minimaal één lokale organisatie uit (wanneer aanwezig).

Wanneer u zich wilt inschrijven voor een of meer van de groslijsten van de genoemde inkooppakketten, kunt u zich aanmelden via prestatiemeting@dronten.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een eerste kennismaking.

Deze groslijstmethodiek  zal in de nabije toekomst ook voor andere inkooppakketten gebruikt gaan worden.

Europese aanbestedingen (voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde vanaf € 221.000,- en voor werken met een opdrachtwaarde vanaf € 5.548.000,-). Dit is een inkoopprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012. Deze aanbestedingen worden nationaal (via TenderNed) en internationaal (via TED ) gepubliceerd.

Nationale en Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op de website van Tendernet. U kunt op de website een ‘interesseprofiel’ maken. Met dit profiel wordt u actief op de hoogte gehouden van aanbestedingen van de gemeente.

Er is ook een handleiding beschikbaar, daarin wordt u uitgelegd hoe u een account op TenderNed kunt aanmaken. Daarnaast wordt (in hoofdstuk 3.2) uitgelegd hoe u een interesseprofiel kunt instellen.

Nationaal openbare aanbestedingen (voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde van € 125.000,- tot € 221.000 en voor werken met een opdrachtwaarde van € 1.500.000,- tot 5.548.000,-)

Bij grotere opdrachten onder de Europese drempelwaarden, wordt ervoor gekozen om de hele nationale markt te benaderen door de opdracht vooraf aan te kondigen. Deze procedure kent veel gelijkenis met een ‘Europese aanbesteding’ en wordt ook landelijk bekendgemaakt via TenderNed.