Marktplaatsvergunning

Wilt u op de markt staan, dan heeft u een marktplaatsvergunning nodig.

Aanvragen

U vult het inschrijfformulier aanvraagformulier weekmarkt in:

Deze inschrijving duurt maximaal acht weken. Stuur hierbij een kopie van de inschrijving van Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan drie maanden zijn. Ook hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig.

Wanneer u een standplaats op de markt inneemt, dan moet u marktgeld betalen. Het marktgeld brengen wij één keer per kwartaal in rekening. Let op: Zodra een aanvraag bij ons binnenkomt betaalt u leges, ongeacht of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Het GBLT incasseert de marktgelden die in de marktgeldverordening 2022 zijn opgenomen. 

Raadsbesluit Verordening Marktgeld 2022

 

Markreglement Dronten 2013

Raadsbesluit Verordening Marktgeld 2021

GBLT – Legeskosten vergunning marktplaats

Als wij een vaste standplaats op onze weekmarkt beschikbaar hebben, dan plaatsen wij een nieuwsbericht op onze website. In het bericht staat informatie over onder andere de branche of artikelengroep waarin wij een vaste standplaatshouder zoeken. Het heeft geen zin om eerder een aanvraagformulier in te dienen. U ontvangt dan een afwijzing, terwijl u wel leges moet betalen.

In de buurt van de markt treft u voldoende (gratis) parkeerplaatsen aan.

Biddinghuizen
Elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Dronten
Elke woensdag van 08.00 tot 12.30 uur.

Swifterbant
Elke dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Marktmeester
Marktmeester is de heer J. Vos, bereikbaar via tel. 14 0321.