Kabels en leidingen leggen, vergunning

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond maakt u een melding of u vraagt een vergunning aan. Als het bestemmingsplan het voorschrijft, kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en de Toelichting op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur is het wettelijk kader en de grondslag voor het aanleggen, verleggen, in standhouden of opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond.

Calamiteit of storing en klein werk

Voor calamiteiten of storingen en klein werk maakt u een melding via het Meldpunt MOOR. U heeft geen kabel- en leidingvergunning of instemming voor deze werkzaamheden nodig.

Groot werk

Zijn het geen calamiteiten of storingen en klein werk, dan vraagt u bij de gemeente een kabel- en leidingvergunning of instemming aan.

Aanvragen

Inwoners

U kunt een melding indienen of telefonisch contact opnemen met de afdeling over kabels en leidingen. 

Vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie

U vult het aanvraagformulier vergunning kabels en leidingen met eHerkenning in.
U kunt uw aanvraag volgen via MOOR.

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn terug te vinden in Hoofdstuk 18 van de Legesverordening.  

In de AVOI wordt klein werk beschreven als ‘Werkzaamheden van niet ingrijpende aard’.
De werkzaamheden zijn klein werk als ze bestaan uit:

  • het maken van huisaansluitingen tot 25 meter;
  • het uitvoeren van klein onderhoud of reparaties aan het netwerk met een totale lengte/graaf oppervlakte van minder dan 1,5 m² of 1,5 m² in niet gesloten verhardingen/groen.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft u geen kabel- en leidingvergunning of instemming nodig.

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan zijn er drie mogelijkheden:

  • u heeft een vergunning nodig;
  • u moet een melding doen;
  • of het is verboden.

Om te weten wat voor u van toepassing is verwijzen we u door naar de website van Zuiderzeeland voor meer informatie. 

 

U ontvangt binnen maximaal acht weken beslissing op uw aanvraag.

Meer informatie vindt u in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur voor het leggen, hebben, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond en in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten.