Bedrijventerreinen Swifterbant

In Swifterbant liggen twee bedrijventerreinen. Het oudere Spelwijk en het nieuwere bedrijventerrein De Kolk/ Tarpan. Daarnaast is er de woon-werk locatie Bloemenzoom voor dienstverlenende bedrijven. De grondprijzen varieren afhankelijk van de locatie tussen de € 59,- (normaal gelegen Tarpan) tot € 178,= (woon-werk Bloemenzoom) per m². Spelwijk is volledig uitgegeven. Het groene karakter van Swifterbant is ook op het bedrijventerrein Tarpan terug te vinden. Het is een gemengd bedrijventerrein met zowel grootschalige als kleinere bedrijven waarvan enkele met dienstwoningen. Tarpan heeft een oppervlakte van circa 11 hectare.

Het industrieterrein ligt in de nabijheid van de A6 en wordt ook ontsloten via de N 307. Door deze ontsluiting leent dit industrieterrein zich uitstekend voor de vestiging van distributie- en handelsbedrijven.