Melding bouwfase Windparken

Op dit moment worden Windplanblauw en Windplan Groen gebouwd. Tijdens de bouw worden windmolens die zijn afgebouwd, geïnstalleerd en getest. Het kan dus zijn dat het park nog niet volledig operationeel en in gebruik is, maar u wel windmolens ziet draaien. De vorderingen van de bouw kunt u volgen via de website van Windplanblauw en Windplan Groen.

Meldingen, klachten en vragen kunt u tijdens de bouwfase via de email aan ons doorgeven.

Indien u een klacht of melding heeft over milieu, overlast van geluid, slagschaduw of een melding over veiligheid, wordt nadrukkelijk geadviseerd deze ook kenbaar te maken bij het betreffende windpark. Lees daarover hieronder meer.

Meld hier uw melding of klacht aan Windplanblauw.
Meld hier uw melding of klacht aan Windplan Groen.

Ook de omgevingsmanager van de windparken is tijdens de bouwfase van de windparken bereikbaar voor uw vraag, melding of klacht:
Suze Teunissen, Omgevingsmanager Wind.
Bereikbaar via email of telefonisch op 06-30102282.

In de bouw- en testfase van Windplanblauw en Windplan Groen zijn afspraken gemaakt met de gemeente over het snel en goed afhandelen van klachten en meldingen. Het is belangrijk dat inwoners meldingen en klachten kenbaar maken, zodat  de windmolens bijvoorbeeld goed ingesteld kunnen worden.
Wanneer de exploitatiefase aanbreekt (het windpark volledig in bedrijf is) zullen meldingen en klachten volgens de toezicht- en handhavingsstrategie voor windparken worden afgehandeld.
Deze is naar verwachting 1e kwartaal 2023 gereed en wordt in samenwerking met inwoners, gemeente en windparken gemaakt. De klachten en meldingen procedure voor de windparken wordt op de website vanaf dat moment aangepast.

Windplanblauw is (op land) naar verwachting in het 1e kwartaal 2023 gereed, Windplan Groen 1e kwartaal 2024.