Honden

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. We hebben een aantal regels opgesteld. Er zijn in de gemeente hondenlosloopgebieden. 

De hond uitlaten bij een kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of schoolplein mag niet. Kijk op de hondenuitlaatkaart of uw hond mag loslopen. 

  • losloopgebied (groen op de hondenuitlaatkaart): Honden mogen loslopen. Uitwerpselen mogen blijven liggen, m.u.v. verhardingen;
  • overig (wit op de hondenuitlaatkaart): Honden moeten zijn aangelijnd. Uitwerpselen moeten worden opgeruimd.

Er zijn gebieden aangewezen waar altijd een aanlijn- en opruimplicht geldt. Het is de plicht van de hondeneigenaren/-begeleiders om af te wegen of loslopen wel of niet verantwoord is. Denk hierbij aan losloopgebieden direct op of langs fietspaden en/of wegen. Dan kan het in het belang van ieders veiligheid verstandiger zijn de hond toch aan te lijnen. Opruimplicht blijft in die gevallen achterwege. De hondeneigenaren/-begeleiders zijn en blijven in de gebieden met opruimplicht verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond(en).

In de losloopgebieden hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen. In overige gebieden moet dit wel opgeruimd worden. 

Heeft u een klacht of wilt u een melding van hondenoverlast doen? Meld dit dan via het meldingsformulier. 

 

De aanslag hondenbelasting is per 1 januari 2019 komen te vervallen in de gemeente Dronten. Het is dan ook niet nodig om honden aan- of af te melden. 

Mocht u toch nog vragen hebben over de hondenbelasting kunt u terecht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor (GBLT)