Woonperspectief

Dronten groeit de komende jaren naar 60.000 inwoners. Hoe gaan we dat doen en welke waarden vinden we belangrijk als het om wonen gaat?
De basis vindt u in het Woonperspectief. Vanuit daar bouwen we aan het woonbeleid en de nieuwbouwopgave waarmee Dronten doorgroeit. Het Woonperspectief is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad Dronten. De komende tijd vertalen we de waarden uit het Woonperspectief in doelen en strategieën.

Het Woonperspectief is tot stand gekomen via inventarisatie van bestaand beleid zoals Groeivisie via:

 • Twee ambtelijke sessies met collega’s van de gemeente Dronten;
 • Een sessie met het college van Burgemeester en Wethouders;
 • Een werksessie met OFW;
 • Straatinterviews met inwoners in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant;
 • Interviews met stakeholders van de gemeente Dronten zoals:
  – de provincie Flevoland;
  – Coloriet;
  – de Meerpaal;
  – de ondernemersvereniging;
  – makelaars;
  – bouwers en ontwikkelaars;
  – de Huurdersbelangenvereniging;
  – Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant;
  – de Aeres Hogeschool;
  – studentenvereniging USRA;
  – de gebiedsregisseurs van de gemeente Dronten en een werksessie met de gemeenteraad.

Wilt u meer weten over de bouwprojecten? Kijk dan op de Dronten geeft je de ruimte.