Tuinuitbreiding

In sommige gevallen is het mogelijk een stukje gemeentegrond aan te kopen ter uitbreiding van uw tuin. U kunt daarvoor een aanvraag bij ons indienen. Uw aanvraag wordt dan op een aantal criteria beoordeeld. Als aankoop mogelijk is, gelden er wel enkele voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan er een bouwwerk op te zetten en er kunnen ook voorwaarden gesteld worden aan de nieuwe erfafscheiding (bijvoorbeeld welke hoogte of soort).

U kunt een verzoek voor het aankopen van gemeentegrond indienen als:

  • U in de gemeente woont;
  • U eigenaar bent van de grond waarop uw woning of bedrijf staat;
  • De strook grond direct grenst aan de grond waarop uw woning of bedrijf staat.

Een aanvraag voor aankoop van gemeentegrond kunt u mailen naar gemeente@dronten.nl.

Bij de aanvraag heeft u nodig:

  • Plattegrond waarop duidelijk is aangegeven waar het stukje gemeentegrond zich bevindt;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Opgave waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.

 

Uw aanvraag wordt door ons beoordeeld aan de hand van een aantal criteria.

Zo kan bijvoorbeeld alleen grond buiten de groenstructuur worden gekocht en moet er een logische nieuwe erfgrens ontstaan. Er mogen geen kabels en leidingen in de grond liggen. Ook dient de stedenbouwkundige opzet intact te blijven.
Groenstroken die nodig zijn voor de sociale- en verkeersveiligheid en als afschermingsgroen tussen erven en openbare ruimten worden niet verkocht.

Wij streven ernaar binnen 4 weken op uw aanvraag te reageren.