Kadastrale informatie

Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

U vraagt een uittreksel van een kadastrale kaart aan via het kadaster.

Bedrijven, instellingen en inwoners kunnen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kijken. Bedrijven kunnen de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.

Wilt u de gegevens inzien? Kijk dan in de BAG viewer van het Kadaster. Ontdekt u een fout in de BAG? Dan kunnen de gegevens aangepast worden. Vul hiervoor het online aanvraagformulier voor een BAG terugmelding in.