Bouwtekeningen opvragen

U kunt uit het bouwarchief het volgende inzien of opvragen:

  • aangevraagde bouwvergunningen;
  • bouwtekeningen;
  • constructieberekeningen.

Aanvragen

Plan hiervoor via onze website makkelijk en snel een afspraak in. Ook kunnen wij de bouwtekeningen digitaal versturen. Als dit u voorkeur heeft, noteer dit bij de afspraak er duidelijk bij.
Let op! U hoeft dan niet bij de afspraak aanwezig te zijn.

Hieraan zijn geen kosten aan verbonden.

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in het huis-aan-huisblad Flevopost en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

 

U kunt bij het archief alleen gegevens opvragen van een volledig opgeleverd project als het gaat om nieuwbouw. Voor inzage in lopende bouwprojecten neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0321.