Biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk, ook in de gemeente Dronten. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven. En dat is ook goed voor ons mensen!

Steeds meer inwoners en bedrijven nemen initiatief om de biodiversiteit te versterken. Doe jij ook mee?

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat daarbij om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden, genen en al hun onderlinge relaties. Van bloemen en bijen tot bacteriën en bossen.

Biodiversiteit is onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen, de economie en landschappen. Het beschermt ons ook tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en hitte.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. De wereldwijde biodiversiteitscrisis gaat niet alleen over ontbossing in verre landen, maar ook over lokale achteruitgang van insecten, vogels en bodembiodiversiteit. Veel soorten zijn in de afgelopen tientallen jaren in aantal fors afgenomen.
Daar gaan we wat aan doen. We willen ruimte bieden voor planten en dieren in onze gemeente. Waarom? Vooral omdat het onze verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor ‘onze’ planten en dieren. Daarnaast is natuur essentieel voor het welzijn, welbevinden en welvaart van de maatschappij en voor jou als inwoner. Bestuiving, de vruchtbaarheid van de bodem of het voorkomen van plagen zijn noodzakelijk voor ons voedsel. Een aantrekkelijk landschap en gevarieerd groen dragen bij aan gezondheid en woonplezier. Ze vormen vestigingsfactoren voor bedrijven en zijn van grote waarde voor onze leefomgeving en recreatie en toerisme. 

Samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, instellingen en andere overheden werken we aan biodiversiteit in de gemeente Dronten. Deze partijen hebben meegewerkt aan Visie en actieplan Biodiversiteit. Samen hebben we een groter bereik en meer impact. Dat is effectief én nodig voor een duurzame toekomst voor onze kinderen.    

Steeds meer inwoners nemen initiatief om de biodiversiteit in eigen tuin of in de openbare ruimte te versterken. We nodigen je van harte uit om ook bij te dragen aan biodiversiteit! Wij adviseren initiatiefnemers en faciliteren initiatieven door bijvoorbeeld mensen aan elkaar te verbinden en een financiële bijdrage te leveren.

Op je eigen terrein
Op www.maakgrijsgroener.nl vind je tips over hoe je in jouw omgeving, tuin of balkon kunt bijdragen aan biodiversiteit. Denk daarbij aan:

  • het vervangen van tegels door planten;
  • het rommelig maken van je tuin;
  • het zorgen voor eten voor bijen;
  • het ophangen van een nestkast;
  • het maken van een egelsnelweg;
  • het maken van een composthoop.

 Op www.mijnvogeltuin.nl ontdek je welke vogels er in je buurt leven en ontvang je tips over hoe je kunt bijdragen aan een geschikte leefomgeving voor deze soorten.

In je eigen leefomgeving
Samen met je buren kun je de biodiversiteit in je buurt versterken door de inrichting of beheer van je leefomgeving (bijvoorbeeld het openbaar groen) aan te passen of andere maatregelen te nemen die het leefgebied van planten en dieren verbeteren. Voor inspiratie en vragen kun je contact opnemen met team Samen Actief.  

Werk mee in de natuur
Landschapsbeheer Flevoland organiseert jaarlijks een aantal natuurwerkdagen. Je kunt daaraan als vrijwilliger meedoen en samen werken aan bijvoorbeeld bosonderhoud en het versterken van biodiversiteit. Voor meer informatie zie ‘Dat doen we samen’.

 

Basisscholen in de gemeente Dronten kunnen subsidie aanvragen voor het groener maken van hun schoolplein. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever, fitter en gelukkiger. De natuur is dichtbij. Er is plek voor vogels, insecten en het versterkt de biodiversiteit. Kinderen beleven de natuur elke dag en krijgen toffe buitenlessen.

Voor meer informatie zie Subsidieregeling Groene Schoolpleinen.