Regionale Energie Strategie 1.0 Flevoland

Het doel van iedere Regionale Energie Strategie 1.0 Flevoland (RES) is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. Van alle 30 RES regio’s gezamenlijk wordt verwacht dat in 2030 voor 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteitsopwek plaatsvindt. In het bod dat de RES regio Flevoland aan Nederland doet in de Regionale Energiestrategie 1.0  Flevoland (RES 1.0) is bestaand beleid het uitgangspunt.

Als het Regioplan Wind en de Structuurvisie Zon zijn uitgevoerd heeft Flevoland 2700 Megawatt aan opgesteld vermogen aan zonneparken en windmolens. Het ‘Flevolandse bod’ betreft het realiseren van bestaand beleid, wat neerkomt op 5,81 TWh aan hernieuwbare energie in 2030 bestaande uit wind (4,64 TWh) en zon (1,17 TWh). Zo neemt Flevoland in 2030 minimaal 16,5% van de landelijke opgave op zich.