Windfondsen

Windparken
In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplan Groen komt er naar verwachting in 2024 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplanblauw is dit beschikbaar sinds 2023. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten. In 2021 maakten inwoners met ondersteuning van de gemeente een plan. Daarin is beschreven hoe het geld uit de fondsen beheerd en besteed zal worden.

Stichting Windfondsen Dronten
Op 19 april 2023 was de formele start van de Stichting Windfondsen Dronten. De Stichting zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in het buitengebied. Uit elke dorpskern is er een vertegenwoordiger gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De benoemde bestuursleden zijn: Rolande Kempenaar (Biddinghuizen, secretaris), Lars Kramer (Dronten, penningmeester), Esmée Kranenburg (Swifterbant, bestuurslid), Janetta de Graaf (Ketelhaven, bestuurslid) en René van Delden (externe voorzitter). Het bestuur zal ook adviesraden instellen, die kunnen adviseren over aanvragen en willen helpen bij de promotie van de fondsen. De werving verloopt via de lokale media en de kanalen van Dorpsbelangen.

Voor meer informatie over het indienen van een idee of project bij de Stichting Windfondsen Dronten, bezoek de website.

Inwoners maakten plan
In de eerste helft van 2021 is er door een groep inwoners samen met de gemeente een plan gemaakt voor de stichting. Inwoners uit alle dorpskernen konden zich aanmelden om mee te denken in vier werkgroepen. Ook Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen waren vertegenwoordigd. Een aantal vragen is ook aan inwoners gesteld via de digitale enquête via dronten.ikpraatmee.nl. In september 2021 stelde de gemeenteraad het plan vast.
Bekijk hier het beleidsplan Windfondsen
Bekijk hier het amendement periodieke herijking financiële verdeling
Bekijk hier de Rapportage GGB

Om zoveel geld gaat het
Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer €450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer €300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. Er is afgesproken dat elk windpark €1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt.

Voor vragen, projecten of opmerkingen over de windfondsen kunt u contact opnemen met Stichting Windfondsen Dronten.