Beleidsvisie Zon

Dronten heeft hoge ambities voor haar klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Wat betreft duurzame energieopwekking heeft windenergie al voor een groot deel aan onze energietransitie doelstellingen bijgedragen. Alhoewel de gemeente geen concrete opgave (aantal hectares of aantal Megawatts) heeft als het gaat om zonne-energie, is om meerdere redenen een visie op grondgebonden zonne-energie in het buitengebied wenselijk. Deze ‘Beleidsvisie Zon’ voorziet daarin.

In de Beleidsvisie Zon is de zogenaamde ‘zonneladder’ opgenomen. De zonneladder bestaat uit drie treden: Trede 3: voorlopig niet (Zonneparken waarvoor landbouwgrond benodigd is en in natuur- en bosgebieden) Trede 2: maatwerkbenadering (o.a. Overkappen van parkeerplaatsen Langs infrastructuur, IJsseloog en ruimte voor innovaties)” Trede 1: meteen doen (o.a. Zon op daken). Voor meer informatie zie Beleidsvisie Zon.