Uitkering voor een zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u een uitkering nodig? Dan zijn er voor u mogelijkheden.

Misschien heeft u recht op een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
De Bbz is bedoeld voor:

  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
  • Oudere zelfstandigen met een bedrijf dat geen toekomst meer heeft;
  • Zelfstandigen die hun bedrijf willen stoppen.

Misschien heeft u recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De IOAZ is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar die willen stoppen als zelfstandige.

Vul het intakeformulier in op de website van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). ZLF voert voor ons de Bbz en IOAZ uit. Dit betekent bijvoorbeeld dat ZLF bepaalt of uw bedrijf nog een toekomst heeft. Heeft u echt een uitkering nodig? Dan kan ZLF u helpen. Bijvoorbeeld met een:

 • Renteloze lening;
 • Starterskrediet;
 • Aanvulling van uw inkomen tot de hoogte van een uitkering.

 Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ZLF op 0320-278 111.